Wybór właściwego formularza
Dostępne jedynie minimum informacji
Problemy z dostępem do internetu
Wybór właściwego formularza

Formularz „Reklamacja techniczna” należy wybrać w następujących przypadkach:
- uszkodzenie mechaniczne produktu (np. pokruszone tabletki),
- brak leku lub ulotki informacyjnej w opakowaniu,
- niewłaściwy produkt/ niewłaściwa dawka produktu w opakowaniu,
- wygląd produktu różni się od opisanego w ulotce informacyjnej,
- wada mechanizmu dozującego lek,
- podejrzenie usterki w systemie zamknięcia obroży/ pęknięcie obroży,
- podejrzenie, że lek może być sfałszowany,
- błędy w oznakowaniu opakowania/treści ulotki informacyjnej.

Formularz „Działanie Niepożądane” należy wybrać w następujących przypadkach:
- podejrzenie braku skuteczności leku,
- pogorszenie stanu zdrowia zwierzęcia po podaniu leku,
- pojawienie się niepokojących objawów u zwierzęcia, któremu podano produkt lub które miało kontakt z innym leczonym zwierzęciem,
- pojawienie się niepokojących objawów u człowieka (w trakcie podawania leku zwierzęciu lub na skutek kontaktu z leczonym zwierzęciem),
- wady wrodzone lub inne zdarzenia po zastosowaniu produktu w okresie ciąży,
- zdarzenia wynikające z podania niewłaściwej dawki leki,
- podejrzenie, że wyznaczony okres karencji jest niewystarczający,
- przypadki zagrożeń dla środowiska spowodowanych lekiem weterynaryjnym.

W przypadku wątpliwości co do wyboru rodzaju formularza prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 801802060.
Nasz konsultant udzieli Państwu wskazówek i pomoże w wypełnieniu właściwego zgłoszenia.

Dostępne jedynie minimum informacji

Zgodnie z przepisami Prawa Farmaceutycznego, aby zgłoszenie można było uznać za ważne musi ono zawierać poniższe dane:
•dane osoby dokonującej zgłoszenia (imię, nazwisko, sposób kontaktu – adres, telefon, e-mail),
•dane zwierzęcia (co najmniej gatunek) lub dane osoby (inicjały, płeć, wiek/grupa wiekowa), której dotyczy zgłoszenie,
•nazwa produktu leczniczego weterynaryjnego,
•opis reakcji niepożądanej (podanie co najmniej jednego objawu).

W przypadku posiadania jedynie wyżej wymienionych informacji bardzo prosimy o kontakt telefoniczny. Nasz konsultant przyjmie od Państwa zgłoszenie na podstawie przeprowadzonej rozmowy.
Powyższe dane pozwalają na uznanie ważności zgłoszenia, ale są niewystarczające do oceny przypadku. Dlatego zachęcamy do wypełnienia kwestionariusza w formie elektronicznej.
Szczegółowe wypełnienie formularza dostarcza nam cennych informacji, które są dla nas niezbędne do okresowej weryfikacji bezpieczeństwa oraz skuteczności produktów leczniczych.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub problemów z wypełnieniem elektronicznego formularza prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 801802060.
Nasz konsultant udzieli Państwu wskazówek i przeprowadzi przez kolejne etapy wypełniania formularza.

Problemy z dostępem do internetu

W przypadku braku możliwości wypełnienia formularza w wersji elektronicznej prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 801802060.
Nasz konsultant przyjmie od Państwa zgłoszenie na podstawie przeprowadzonej rozmowy telefonicznej lub prześle pocztą formularz w wersji papierowej.

Bayer Animal Health's Complaint Management System

Wybierz rodzaj zgłoszenia

Reklamacja Techniczna

Przykłady:
- Brak produktu w opakowaniu
- Uszkodzona obroża

Działanie Niepożądane

Przykłady:
- Reakcje skórne w miejscu aplikacji
- Brak skuteczności działania